Adresas: 
Lydos g. 5, Vilnius
Tel.: 5-262 6589
Fax.: 5-262 6589

Internetinė svetainė: 
http://www.fondai.com/Krivule/Krivule.htm

Priklausomybė: 
Savivaldybės
Įstaigos tipas: 
Ikimokyklinio ugdymo mokykla

Mokymo kalbos: 
lietuvių
Mokymo formos: 
Dieninė

Savivaldybė:
Vilniaus apskr. Vilniaus m. sav.
Priešmokyklinis ugdymas
KĄ VAIKAS VEIKS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖJE?
 • Mokysis bendrauti ir bendradarbiauti su bendraamžiais ir suaugusiais, jausis visaverčiu grupės nariu;
 • pajus grupinio darbo džiaugsmą kartu su draugais atlikdamas bendrus darbus;
 • patirs savo reikšmingumą priimant sprendimus, kuriant planus ir juos įgyvendinant;
 • stiprins pasitikėjimą savimi žaisdamas, pažindamas, kurdamas, džiaugdamasis naująja patirtimi.
 • Įgyta patirtis leis vaikui saugiai jaustis naujoje aplinkoje, greičiau adaptuotis pirmoje klasėje, lengvai susirasti draugų, subręsti mokymuisi.
Siekiant šių tikslų ugdomos tokios kompetencijos:
 • MENINĖ KOMPETENCIJA — galėjimas įsivaizduoti, pajusti, kurti, stebėti.
 • KOMUNIKAVIMO KOMPETENCIJA — gebėjimas klausyti, kalbėti, bandyti skaityti, rašyti.
 • SOCIALINĖ KOMPETENCIJA — gebėjimas gyventi ir būti greta, kartu.
 • SVEIKATOS SAUGOJIMO KOMPETENCIJA — gebėjimas sveikai gyventi, saugiai judėti ir veikti.
 • PAŽINIMO KOMPETENCIJA — gebėjimas tyrinėti ir atrasti pasaulį.
 • ŽAIDIMAS — pagrindinė veiklos forma ugdant.